Misvattingen over Modulaire bouw

maandag 11 september 2023

Modulair Nederland ontkracht misvattingen over modulaire bouw.

Modulaire bouw biedt een mogelijke oplossing voor het tekort aan huisvestingsoplossingen, maar wordt vaak geassocieerd met een achterhaald beeld van lelijke en tijdelijke noodcomplexen. Modulair Nederland wil deze misvattingen uit de wereld helpen.

Volgens Modulair Nederland zijn de moderne modulaire gebouwen niet te vergelijken met de ouderwetse ‘containerwoningen’ of ‘legoblokken’. Ze zijn ontworpen met aandacht voor duurzaamheid, kwaliteit en esthetiek, en doen niet onder voor traditioneel gebouwde gebouwen. Bovendien kunnen ze bijdragen aan een gevarieerd en inclusief aanbod in de buurt, zonder de waarde van het omliggende vastgoed te verminderen.

Modulair Nederland benadrukt ook dat modulaire bouw niet per se tijdelijk is, maar juist een lange levensduur heeft en een blijvende bijdrage kan leveren aan de community en de buurtidentiteit. Daarnaast zorgt modulaire bouw voor minder overlast, transportbeweging en CO2-uitstoot tijdens de bouwfase, en voor een versnelling van het productievolume.

Modulair Nederland zet zich in om de kennis over de nieuwe, moderne bouwtechnologieën vergroten en de mensen overtuigen om een ‘wel in mijn backyard’ mentaliteit te omarmen. Modulair Nederland nodigt iedereen uit om met eigen ogen te zien hoe modulaire bouw de hedendaagse leefomgeving heeft overgenomen en een onderdeel zal zijn van de toekomstige variant.

Grondgebonden woning
Zorginstelling Portakabin
Deel dit bericht via