Kantoren

Dit betreft gebouwen die bestemd zijn voor administratieve doeleinden, dus kantoorruimten voor de dagelijkse bedrijfsvoering van een bedrijf c.q. instelling.