Woningen

Gebouwen die gedeeltelijk of volledig bestaan uit twee of meer woningen en die te bereiken zijn via een of meer gemeenschappelijke verkeersruimten worden 'woongebouwen' genoemd. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om huisvesting van o.a. studenten of asielzoekers. Het betreft hier over het algemeen gebouwen voor de huisvesting van personen voor een langere termijn.