Tijdelijk gebouw Dialysecentrum Tergooi door Dutch Cabin Group

vrijdag 3 juni 2022

Het was een hersenkraker om alle apparatuur van Dialysecentrum Tergooi in de tijdelijke huisvesting te krijgen die helft kleiner was dan de voormalige afdeling. Maar het lukte Dutch Cabin Group en patiënten genieten nu van de luxe unitbouw.

Totdat Ziekenhuis Tergooi in 2023 de deuren van haar nieuwbouwlocatie in Hilversum opent, en dan de locatie Blaricum sluit, huist één locatie van Dialysecentrum Tergooi in het ziekenhuis en één locatie op het ziekenhuisterrein. Op deze tijdelijke locatie die geschakeld is aan het bestaande ziekenhuis, komen dagelijks twintig patiënten met nierfalen die geen directe ziekenhuisbehandeling nodig hebben.

“De unitbouw moest passen tussen het ziekenhuis en ongelukkig geplaatste bomen”, vertelt Puck Stoffers, projectverantwoordelijke vanuit het Medisch Specialistisch Bedrijf Gooi en Eemland (MSB), een maatschap bestaande uit 145 vrijgevestigde dokters die medische specialistische zorg leveren aan het ziekenhuis. Met de investering in de twintig units wilde het MSB inspelen op mogelijke krapte die kon ontstaan in het kernziekenhuis tijdens de bouw van het nieuwe ziekenhuis en de verhuizing van afdelingen van locatie Blaricum naar Hilversum. De units zijn als ‘multipurpose units’ aangekocht met dien verstande dat het gebruikersdoel kan worden aangepast of gewijzigd indien daar aanleiding toe is.

Een dialyseplek moet minimaal tien vierkante meter hebben, voor de dialysestoel, de dialysemachine en beweging er omheen. Om trillingen door het gebouw te voorkomen is de technische ruimte los gezet van de rest van het gebouw. Om alle apparatuur in deze unit te krijgen, is iedere vierkante centimeter benut. Omdat er voor tonnen aan gewicht in staat, moesten er extra fundatiepunten komen. Daarom, en ook omdat er wekelijks een tot twee tanks van driehonderd liter zuurconcentraat naar binnen wordt gereden, is er voor een betonnen ondergrond gekozen.

Wagenbouw, onderdeel van Dutch Cabin Group, heeft tevens gezorgd voor een stalen constructie waar een circa 500 kilo zware tank en lekbak kan staan t.b.v. de waterbehandelingsinstallatie. Een mooie koepel is op het dak geplaatst.

Het project is in 2020 ontwikkeld. Wanneer na 2,5 jaar de afdeling naar zijn nieuwe plek gaat, kunnen de units hergebruikt worden voor bijvoorbeeld een poli-afdeling of algemene spreek- en onderzoekkamers. Duurzaamheid voorop.

Deel dit bericht via