Winterschool voor daklozen door Dutch Cabin Groep

woensdag 14 september 2022

In de winter heeft Wagenbouw, onderdeel van Dutch Cabin Group, de uitbreiding van twee schoolgebouwen voorbereid met de gemeente Almere. De schoolbesturen waren opzoek naar hoge bouwsnelheid en kwaliteit en kwamen zo uit bij modulaire bouw. De uitbreiding werd snel gerealiseerd, omdat een bestaand object reeds eerder vergund is geweest, kunnen de vereiste bouwaanvragen doorgaans ook sneller in procedure worden gebracht. Omdat een en ander in de loop der jaren aan andere eisen diende te voldoen heeft de gemeente Almere ervoor gekozen om deze school technisch gelijk een meerwaarde te geven door het ventilatiesysteem en de verlichting te ‘upgraden’. "Tijdens zo’n verplaatsing kan dat doorgaans zo simpel en soepel als maar kan", aldus Erik Mol, senior accountmanager bij Wagenbouw.

De verwachte kinderaantallen bleven echter uit, mede vanwege Covid 19 omstandigheden. Hierdoor hebben de schoolbesturen besloten om langer in de bestaande huisvesting te blijven. De inmiddels gereedgekomen tijdelijke schoolgebouwen bleven daardoor onbenut. De toename van cliënten bij het Leger des Heils zorgde ervoor dat men een beroep deed op de, op dat moment, leegstaande school. Het Leger des Heils heeft hier mensen zonder woning een warme plek kunnen bieden. Er zijn rookmelders en sirenes aangebracht en is een slaapwacht ingesteld, om te voldoen aan de eisen die gelden bij tijdelijke overnachting. Op deze manier konden er veertig personen worden opgevangen. Er is een tijdelijke keuken en douche gerealiseerd om de opgevangen personen volledige basiszorg te kunnen bieden. Na de winter zijn de schoolgebouwen schoon en netjes opgeleverd en zijn ze sindsdien weer gebuikt voor onderwijs. De gemeente Almere en Wagenbouw kijken terug op een "mooi, zinvol en succesvol project".

Klik hier voor meer informatie over Wagenbouw.

Deel dit bericht via